راهکارهای درست تربیت فرزند چیست؟

4. ختنه پسران، همان هفته اول بعد از تولد یا حداکثر تا پایان ماه اول باشد که زخم آن خیلی زود جوش میخورد. صبح زود که همه خواب هستند، من به مسجد میروم و نماز میخوانم. سپس بعد از اینکه بچه را آماده کردند، در راه برگشت به وی گفتند: پسرم! اگر مادر به نماز بایستد، ولی پدر مشغول کار دیگری باشد، بچه با خود میگوید: گویا نماز خیلی مهم نیست، چون پدر نخواند و طوری هم نشد! بار عاطفی خانواده بر عهده مادر و رهبری و مدیریت خانه بر عهده پدر است.» وی با اشاره به اینکه فرزندان پدر را نماد اقتدار و تکیه گاه خانواده می بینند، می گوید: «تحقیقات روی خانواده هایی، که دارای پدر معتاد هستند، نشان می دهد کودکان این خانواده ها همواره احساس تحقیر می کنند. از همین رو به دیگران نیز توصیه شده است که در طول زندگی، دیگران را با رفتار خود به دین دعوت کنند.

آگاه شدن کودکان از مرگ عزیزان و چگونگی مقابله با این رویداد، یکی از نیازهای اساسی آنها برای کسب مهارت های بهداشت روانی است. منظور از زمان خاص آن است که در آن ساعت ها پدر و مادر به انجام دادن هیچ کاری مشغول نباشند و کودک این احساس اختصاصی بودن زمان را برای خود درک کند. هنگام نماز، پدر و مادر هر دو باید به نماز بایستند. اما به راستی آیا تا به حال از خود پرسیدهایم که تا چه اندازه به ارزشهای اسلامی و اعتقادات باور داریم که بخواهیم آنها را به فرزندان خود منتقل کنیم! 6. در معاشرتها فرهنگ برهنگی در دختران بیش از پسران است چه والدین و چه فرزندان در منزل آستینها تا مچ و پاها را نیز تا مچ پا بپوشانند. اکنون کودک وارد سنین نوجوانی شده است و بدن او بیش از هر زمان دیگری در حال ترشح هورمون است. زمان شروع تربیت دینی از دوران نونهالی است؛ چرا که فطرت خداجوی کودک هنوز دست نخورده است و این، کار مربی را بسیار آسان میکند. بخشی از سلامتی و بیماری، زشتی و زیبائی؛ خوش خلقی و بدخلقی؛ و باهوشی و کودنی فرزندان، به تغذیه پدر و مادر در آنها قبل از انعقاد نطفه و دوران جنینی مربوط میشود؛ به عنوان نمونه از رسول اکرم (ص) نقل شده است که شیر، پایه و اساس تربیت است؛ چرا که صفات زن را به طفل منتقل میکند.

خوب است مادر بگوید: تو خیلی کوچک بودی و من خیلی تو را دوست داشتم و در شکم خود گذاشتم، بعد خدا تو را به دنیا آورد به تو شیر دادم تا بزرگ شدی و خدا را شکر میکنم کودکان تا همین حد راضی میشوند. حتی مادر در ایام عذر شرعی، میتواند بر سر سجاده بنشیند و مشغول ذکر و دعا باشد و یا فرزند به مسجد و … بنابراین باور قلبی والدین به مفاهیم دینی، بسیار مهم است. برای والدینی که میخواهند درک بهتری از فرزندان خود داشته باشند و آنها را درست تربیت کنند، کتابهای زیادی تاکنون نوشته شده که بسیار مفید هستند و هر پدر و مادری باید آنها را بخواند تا از راهکارهایشان الهام بگیرد. سیخ کباب میوهاي درست کنید و یک میوه جدید راکه هنوز امتحان نکرده اید بخورید. 2. همیشه به آنها پند و اندرز ندهید فقط گوش کنید و گوش کنید. هرگز نباید در پاسخ به آنها مسائل زناشوئی مطرح شود!

3. در سایشها هرگز به کودک اجازه ندهیم که به رو بخوابند! کودک باید دین را که در روانشناسی، یک اصل مهم تربیتی به شمار میآید. اگر چند پاراگراف بالا را مطالعه کرده باشید، متوجه شده اید که خصوصیات مربوط به کودکانی که زیر دست والدین مقتدر تربیت شده اند بسیار بهتر از دیگر سبک های تربیتی است. و فکر خیلی از سواد بهتر است. فرزند پروری مهارتی است که اگر آن را به درستی بیاموزید و برای اجرای آن تلاش کنید، میتوانید فرزندان سالم و خانواده شادی را داشته باشید. این تشویق و پاداش به خاطر رفتار خوب توست. بدانیم اگر در حضور فرزندان خود کتاب زندگی یعنی قرآن را مطالعه نکنیم، کودک نیز در آینده این کار را نمیکند. تربیت و پرورش یک کودک، شاید مهم ترین و سخت ترین وظیفه ای باشد که کسی در زندگی برعهده خواهد داشت. معنی لغوی تربیت رشد دادن انسان ها به طور کامل است و منظور ما از تربیت استفاده از مجموعه ای از روش های مثبت برای تعلیم یا پرورش افراد به شیوهای مثبت و خلاقانه است در واقع با به کار بردن شیوه های مختلف تربیت به کودکان می آموزیم که چه رفتاری مثبت و چه رفتاری منفی است و یا به عبارتی به آن ها می آموزیم که چطور رفتار کنند تا مورد پسند جامعه و والدین قرار بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید